نامه های امام زمان (عج)به شیخ مفید

آیا نامه های امام زمان (عج)به شیخ مفید درجایی ثبت وضبط شده است؟

کتاب هایی هست که نامه های امام زمان را جمع آوری و بعضی هم آنها را ترجمه کرده است

کتاب هایی هست که نامه های امام زمان را جمع آوری و بعضی هم آنها را ترجمه کرده و در صورت لزوم شرح مختصر داده اند از جمله:

1. شیخ صدوق، کمال الدین، قم، انتشارات اسلامی، 1405 ق، ص482-523. 

2. علاوه مجلسی، بحار الانوار، بیروت، الوفا، 1403 ق، ج 53، ص 150-190.

3. هیئت علمی مؤسسه معارف اسلامی، معجم احادیث المهدی، قم ، مؤسسه معارف اسلامی، 1411 ق، ج4، ص 275 تا آخر کتاب.

برای مشاهده ترجمه توقیع های امام به شیخ مفید می توانید به :

طبرسی، احتجاج، تهران، مرتضوی، ص345-352

علی دوانی، مهدی موعود (ترجمه ج 13 بحار 51-53 جدید)، ص1246- 1248 مراجعه کنید. 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...